โครงสร้าง ม.ปลาย
   
  ภาษาไทย
   
  คณิตศาสตร์
   
  วิทยาศาสตร์
   
  สังคม
   
  พละฯ
   
  ศิลปะ
   
  การงาน
   
  ภาษาอังกฤษ
 
  หลักสูตร IS