ประกาศย้อนหลัง


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประกาศการรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 (รายละเอียด)โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียด)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (รายละเอียด)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด)

เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
ปีการศึกษา 2554
(รายละเอียด)ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียด)"ติ ด ย ก ห้ อ ง ก่ อ น A D M I S S I O N S"
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับคัดเลือก / มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
(รายละเอียด) , 6/1, 6/2 , 6/3 , 6/4 , 6/5, 6/6,
6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียด)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 อังกฤษ - คณิตศาสตร์ (รายละเอียด)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด)

เลื่อนการรายงานตัวนักเรียนชั้นม.1 โครงการพิเศษ
จากวันที่ 2 มีนาคม 2554 เป็น วันที่ 4 มีนาคม 2554 (เวลาเดิม)ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง   การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต ”
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2555 (รายละเอียด)
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร


 
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู สุนันตา ลุพรหมมา
ที่ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ " ครูผู้สอนดีเด่น " ประจำปี 2553 จากคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู มนัส ปลิดโรค
ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 ประจำปี 2553ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ – การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 (รายละเอียด)

เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 2
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)

เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)รายการแข่งขันงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี 2553  ครั้งที่ 60 "  จังหวัดตรัง
(รายละเอียด)เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชวน ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
5 ธันวาคม 2553 " ด้วย ๙ ชาวไทย " ทาง
www.9forking.com


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง  การสอบแก้ตัวครั้งที่  1  ของรายวิชาภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 (รายละเอียด)ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคม จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (รายละเอียด)


ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพสนามฟุตบอล
จึงขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ประกาศ " ของดใช้สนาม ตั้งแต่ วันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2553 " (รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และครูผู้สอนวิชาสังคม
(รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม Classroom Meetting ครั้งที่ 1 และรับทราบผลการเรียน
ปีการศึกษา 2553 วันที่ 7 ตุลาคม 2553 (รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการแข่งขัน “ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ”
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2553 (รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2553 (รายละเอียด)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 2
ตารางสอบกลางปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)

เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
(ตารางสอบ) (เลขที่นั่งสอบ)