แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง
พัฒนาการคอมพิวเตอร,์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล, อินเทอร์เน็ต

 คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว(แบบทดสอบจำนวน 50 ข้อ)
 
1. ผู้ที่คิดเครื่องคำนวณบวกลบด้วยกลไกลเฟืองที่ขบกันได้แก่
เบลส ปาสคาล
กอดฟริด ฟอน โลน์นิช
ชาร์ลส์ แบบเบล
เฮอร์แมน ฮอลเลอนิช

2. บริษัทใดที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรก
บริษัท ซัมซุง
บริษัทโซนี่
บริษัทไมโครซอฟต์
บริษัท ไอ บี เอ็ม

3. เครื่องคำนวณที่สามารถคำนวณจำนวนที่มีค่าต่างๆ ได้คือ
ลูกคิด
ดิฟเฟอร์เรนซ์ เอนจิน
Mark I
แอนาไล้ติคอล เอนจิน

4. ยุคที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์คือยุคใด
ยุคหลอดสุญญากาศ
ยุควงจรรวม
ยุควีแอลเอสไอ
ยุคทรานซิสเตอร์

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เมนเฟรม (MainFrame)ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคอมพิวเตอร์อยู่ในยุคใด
ยุคหลอดสุญญากาศ
ยุคทรานซิสเตอร์
ยุควงจรรวม
ยุควีแอลเอสไอ

6. การนำทรานซิสเตอร์ จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็ก เรียกว่า
I.C
I.B.M
V.L.S.I
I.P

7. การพัฒนาทางด้านอุปกรณ์เก็บข้อมูลมาเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่ในยุคใด
ยุค วี แอล เอส ไอ
ยุคเครือข่าย
ยุคสื่อประสม
ยุควงจรรวม

8. ยุควงจร วี แอล เอส ไอ (V.L.S.I)เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
มินิคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม
ไมโครคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เครือข่าย

9. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายในโรงเรียน เรียกว่า
LAN
WAN
Intranet
Internet

10. เทคโนโลยีสื่อประสม หมายถึง
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน
คอมพิวเตอร์เน้นเครื่องมือที่ได้เห็นได้ยิน ตอบโต้แบบปฏิสัมพันธ์ได้
เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลและทำเสนอได้
ถูกทุกข้อ

11. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Ram
Rom
Harddisk
CPU

12. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
.ทำหน้าที่คิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล
ที่จัดเก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
ถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก
รับข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

13. ”ไมโครโปรเซสเซอร์” หมายถึง
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำหลัก

14. หน่วยคำนวณและตรรกะหมายถึง
หน่วยควบคุมลำดับการทำงาน
หน่วยนำข้อมูลแบบตัวเลขฐานสองมาประมวลผล
หน่วยเก็บข้อมูลของความจำหลัก
หน่วยจัดเก็บข้อมูลของความจำรอง

15. C.P.U. ของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดได้แก่
แพนเที่ยม 3
แพนเที่ยม 4
แพนเที่ยม M
แพนเที่ยม Core 2 Duo

16. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยความจำรอง
เครื่องพิมพ์
แรม
รอม
ฮาร์ดดิสก์

17. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับเข้า
สแกนเนอร์
ลำโพง
เครื่องพิมพ์
จอภาพ

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยส่งออก
เมาส์
จอภาพ
ซีพียู
แป้นพิมพ์

19. สำหรับเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ในขณะที่มีการประมวลผล เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลต่างๆ จะถูกลบทิ้งไป
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำหลัก
หน่วยความจำรอง
หน่วยแสดงผล

20. เมื่อนักเรียนซื้อสินค้าตามศูนย์การค้าต่างๆ จะนำสินค้าเหล่านั้นให้ Bar code อ่าน เครื่องอ่าน Bar codeนั้นอยู่ในหน่วยใด
หน่วยความจำหลัก
หน่วยประมวลผล
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก

21. ซอฟต์แวร์ หมายถึงข้อใด
เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์

22. ข้อใดไม่ใช่ ซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ(OS)
DOS
Microsoft Window XP
Unix
Logo

23. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของซอฟต์แวร์ประมวลคำ
สร้างเอกสาร
แก้ไขเอกสาร
แทรกภาพในเอกสาร
ติดต่อสื่อสารด้วย e- mail

24. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประมวลคำ
Microsoft Access
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Windows

25. ซอฟต์แวร์ประเภทนำเสนอได้แก่
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access

26. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์ภาษา
ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร

27. ข้อใดเป็นโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์
Outlook Express
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Flash

28. การสร้างงานที่เป็นตารางการทำงานและคำนวณได้ ใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access

29. ข้อใดเกี่ยวกับ “ลีนุกซ์ทะเล”
โปรแกรมงานกราฟิก
โปรแกรมภาษา
ระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

30. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์กราฟิก
Paint
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
ถูกทุกข้อ

31. การสื่อสารด้วยการโทรเลขเป็นการสื่อสารที่ตรงกับข้อใด
สายตัวนำ
รหัสมอร์ส
คลื่นวิทยุ
เครือข่ายโทรทัศน์

32. Server หมายถึงข้อใด
เครื่องให้บริการ
เครือข่ายคอมพิเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องรับบริการ

33. เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาทที่สำคัญ คือ
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ใช้ข้อมูลร่วมกัน
ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
ถูกทุกข้อ

34. สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ดีที่สุด
สายยูทีพี
สายเอสทีพี
สายโคแอกเซียล
สายใยนำแสง

35. ข้อใดใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแลน( Lan)
การเชื่อมโยงระบบธนาคาร
ศูนย์การค้าทุกสาขาในเครือข่าย
ระบบภายในโรงเรียน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

36. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีเครือข่าย Wan
ระบบธนาคาร
ระบบภายในโรงเรียน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ข้อก.และ ค. ถูก

37. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักงานอัตโนมัติ
ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ใช้เจาะฐานข้อมูลความลับของผู้อื่น

38. ข้อใดเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแวนโดยเชื่อมโยงเครือข่ายแลนเข้าด้วยกัน
อินเทอร์เน็ต
ธนาคารทุกธนาคาร
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ถูกทุกข้อ

39. สัญญาณโทรทัศน์ใช้การสื่อสารแบบใด
ดาวเทียม
ระบบดิจิตอล
ระบบไร้สาย
เซลลูล่าร์

40. การสื่อสารด้วยโทรศัพท์แบบไร้สายเรียกว่า
ดิจิตอล
เซลลูล่าร์
Network
Wan

41. อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร
เครือข่ายขนาดเล็ก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อครอบคลุมไปทั่วโลก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะที่มีเจ้าของ
ถูกทั้งข้อ ข และ ค

42. อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจาประเทศใด
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อเมริกา
ญี่ปุ่น

43. TCP/IP หมายถึงอะไร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
เลขที่อยู่ของคอมพิวเตอร์

44. www.pkw.ac.th “ .ac ” หมายถึงอะไร
ประเทศไทย
เลขเครื่อง
หน่วยงานการศึกษา
บริษัท

45. Kitti_10@hotmail.com เปรียบเทียบกับไปรษณีย์ธรรมดา หมายถึงข้อใด
บุรุษไปรษณีย์
เส้นทางจดหมาย
การจ่าหน้าซอง
จดหมายลงทะเบียน

46. โปรแกรมที่สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันคือข้อใด
Ws FTP
Outlook
Search Engine
Web Server

47. www.( World Wide Web) หมายถึงข้อใด
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
การสนทนาบนเครือข่าย

48. โปรแกรมใดที่นิยมใช้เป็นบราวเซอร์บนอินเตอร์เน็ต
Internet Explorer
Nest cap
Opera
Panda

49. โดเมน หมายถึง
การกำหนดชื่อแทนเลขที่ IP
การกำหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์
การกำหนดรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต
การกำหนดชื่อเว็ปไซด์

50. ข้อใดไม่ใช่ ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
ต้องเคารพกฎเกณฑ์แต่ละองค์กรที่วางไว้
ส่งจดหมายเป็นลูกโซ่
ส่งแฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ข้อ ข และ ค ถูก

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง