" ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก การเก็บเกี่ยว และภูมิปัญญาชาวบ้าน "
 
ขั้นตอนต่าง ๆ (หน้าหลัก)
ความหมายและความสำคัญของ ถั่วงอก
อุปกรณ์
ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก
การดูแลให้น้ำ ให้ปุ๋ย
การเก็บเกี่ยว
การเตรียมปุ๋ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการเพาะ ถั่วงอก
 
       
ความหมายและความสำคัญของถั่วงอก

ถั่วงอก คือ ผักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผักที่ยังเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งโผล่พ้นเมล็ดโดยอาศัยธาตุอาหารต่าง ๆ ที่ถูกสะสมไว้ในเมล็ดเพื่อที่จะเติบโตเป็นต้นถั่ว แต่เมื่อนำเมล็ดถั่วมาเพาะในสภาพที่เหมาะสมโดยไม่ให้โดนแสงแดด ใบเลี้ยงกับรากของต้นถั่วจึงยังไม่โผล่เป็นต้นกล้ายังเป็นแค่หน่ออ่อนของถั่ว เราจึงเรียกว่า ถั่วงอก


คุณค่าทางโภชนาการของถั่วงอก

ถั่วงอกเป็นผักที่ให้คุณค่าทางอาหารหลายอย่างทั้งโปรตีน เกลือแร่และวิตามิน จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของถั่วงอก (ถั่วเขียวงอก) โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของถั่วงอกมีสารอาหารเหล่านี้
1. น้ำ
2. โปรตีน
3. แคลเซียม
4. ฟอสฟอรัส
5. วิตามินบี 1 บี 2
นอกจากคุณค่าทางอาหารที่กล่าวมาแล้ว ถั่วงอกยังมีกากใยอาหารหรือไฟเบอร์เหมือนกับผักผลไม้ทั่วไป โดยมีอยู่ในระดับปานกลาง


การใช้ประโยชน์จากถั่วงอก

ถั่วงอก เป็นพืชผักที่มีบทบาทในอาหารประจำวันของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน จึงพบเห็นถั่วงอกมีขายในตลาดสดเคียงคู่กับผักชนิดอื่นตลอดเวลา และถั่วงอกใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด จะเห็นได้ว่าถั่วงอกเป็นทั้งองค์ประกอบหลักในการปรุงอาหารและเป็นองค์ประกอบรองในการปรุงอาหารโดยใช้เป็นเครื่องเคียงในอาหารต่าง ๆ ในอาหารบางชนิดจะขาดถั่วงอกไม่ได้ ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากถั่วงอกในการประกอบอาหารจึงมีมากมาย โดยจะพบเห็นถั่วงอกในอาหาร ดังนี้

อาหารที่ประกอบด้วยถั่วงอก

ถั่วงอกผัดกับเต้าหู้ ถั่วงอกผัดกับเลือดหมู
ผัดผักมังสวิรัติ แกงจืดถั่วงอกกับหมูสับ
แกงส้ม ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเกาเหลาทุกชนิด
หมี่กะทิ หมี่ซั่วผัด
ปอเปี๊ยะ ขนมหัวผักกาด