" ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก การเก็บเกี่ยว และภูมิปัญญาชาวบ้าน "
 
ขั้นตอนต่าง ๆ (หน้าหลัก)
ความหมายและความสำคัญของ ถั่วงอก
อุปกรณ์
ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก
การดูแลให้น้ำ ให้ปุ๋ย
การเก็บเกี่ยว
การเตรียมปุ๋ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการเพาะ ถั่วงอก
 
         
ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก

ชั่งน้ำหนักถั่วเขียว ตามปริมาณที่ต้องการเพาะ


 
 

คัดเลือกสิ่งเจือปน เมล็ดเสียออก
 
 

 
 
 
 

นำเมล็ดถั่วเขียวไปล้างทำความสะอาดโดยนำเมล็ดที่ลอยน้ำออก ทิ้ง 3 ครั้ง

 
 


 
 

 
 
 
 

เตรียมภาชนะโดยใช้วัสดุรองก้น เช่น ไม้ไผ่สาน ตะแกรงเหล็ก กระสอบป่าน
 
 

 
 
 
 

ใช้ตาข่ายไนล่อนรองก้นภาชนะเพาะอีกครั้ง
 
 
 
 

นำเมล็ดถั่วใส่ในภาชนะ แล้วกระจายเมล็ดให้ทั่วและสม่ำเสมอ
 
 

 
 
 
 

ใช้กระสอบป่านปิดทับด้านบนอีกครั้ง