คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ผู้ที่คิดเครื่องคำนวณบวกลบด้วยกลไกเฟืองที่ขบกันได้แก่
เบลส ปาสคาล
ชาร์ลส์ แบบเบจ
เฮอร์แมน ฮอลเลอนิช
กอดฟริด ฟอน โลน์นิช

2. บริษัทใดที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรก
บริษัทโซนี่
บริษัท ซัมซุง
บริษัท ไอ บี เอ็ม
บริษัทไมโครซอฟต์

3. เครื่องคำนวณที่สามารถคำนวณจำนวนที่มีค่าต่างๆ ได้คือ
ลูกคิด
ดิฟเฟอร์เรนซ์ เอนจิน
Mark I
แอนาไล้ติคอล เอนจิน

4. ยุคที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์คือยุคใด
ยุควงจรรวม
ยุควีแอลเอสไอ
ยุคทรานซิสเตอร์
ยุคหลอดสุญญากาศ

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เมนเฟรม (MainFrame)ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาคอมพิวเตอร์อยู่ในยุคใด
ยุควงจรรวม
ยุควีแอลเอสไอ
ยุคทรานซิสเตอร์
ยุคหลอดสุญญากาศ

6. การนำทรานซิสเตอร์ จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิคอนขนาดเล็ก เรียกว่า
I.C
I.P
I.B.M
V.L.S.I

7. การพัฒนาทางด้านอุปกรณ์เก็บข้อมูลมาเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่ในยุคใด
ยุคเครือข่าย
ยุควงจรรวม
ยุคสื่อประสม
ยุค วี แอล เอส ไอ

8. ยุควงจร วี แอล เอส ไอ (V.L.S.I)เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
เมนเฟรม
มินิคอมพิวเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เครือข่าย

9. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายในโรงเรียน เรียกว่า
LAN
WAN
Intranet
Internet

10. เทคโนโลยีสื่อประสม หมายถึง
ภาพเคลื่อนไหว
เชื่อมโยงสื่อสารข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่ ทำงานร่วมกัน
คอมพิวเตอร์เน้นเครื่องมือที่ได้เห็นได้ยิน ตอบโต้แบบปฏิสัมพันธ์ได้

11. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Ram
Rom
CPU
Harddisk

12. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
ที่จัดเก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์
รับข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
ทำหน้าที่คิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล
ถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก

13. ”ไมโครโปรเซสเซอร์” หมายถึง
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก
หน่วยความจำหลัก
หน่วยประมวลผลกลาง

14. หน่วยคำนวณและตรรกะหมายถึง
หน่วยควบคุมลำดับการทำงาน
หน่วยเก็บข้อมูลของความจำหลัก
หน่วยจัดเก็บข้อมูลของความจำรอง
หน่วยนำข้อมูลแบบตัวเลขฐานสองมาประมวลผล

15. ปัจจุบัน CPU ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งได้นำมาใช้กับไมโครคอมเตอร์ ได้แก่รุ่นใด
เพนเที่ยม 4
เพนเที่ยม M
เพนเที่ยม Core 2 Duo
เพนเที่ยม Core 2 Quad

16. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการเอาไว้ สำหรับใช้งานเมื่อเวลาเปิดเครื่องครั้งต่อไป คือข้อใด
รอม
แรม
ฮาร์ดดิสก์
เครื่องพิมพ์

17. การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับนำข้อมูลเข้าเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
อุปกรณ์ทีนำข้อมูลเข้ามา ได้แก่
ลำโพง
จอภาพ
เครื่องพิมพ์
สแกนเนอร์

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยส่งออก
เมาส์
ซีพียู
จอภาพ
แป้นพิมพ์

19. สำหรับเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ในขณะที่มีการประมวลผล เมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลต่างๆ จะถูกลบทิ้งไป
หน่วยแสดงผล
หน่วยความจำรอง
หน่วยความจำหลัก
หน่วยประมวลผลกลาง

20. เมื่อนักเรียนซื้อสินค้าตามศูนย์การค้าต่างๆ จะนำสินค้าเหล่านั้นให้ Bar code อ่าน เครื่องอ่าน Bar codeนั้นอยู่ในหน่วยใด
หน่วยรับเข้า
หน่วยส่งออก
หน่วยความจำหลัก
หน่วยความประมวลผล

21. ซอฟต์แวร์ หมายถึงข้อใด
เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

22. ข้อใดไม่ใช่ ซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ(OS)
DOS
Unix
Logo
Microsoft Window XP

23. ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของซอฟต์แวร์ประมวลคำ
สร้างเอกสาร
แก้ไขเอกสาร
แทรกภาพในเอกสาร
ติดต่อสื่อสารด้วย e- mail

24. นักเรียนจะพิมพ์งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ คิดว่าซอฟร์แวร์ในข้อใดที่มึความเหมาะสมที่สุด
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Access
Microsoft Windows

25. นักเรียนควรใช้ซอฟต์แวร์ใด ในการนำเสนองานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สวยงามสะดวกและเหมาะสมที่สุด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Power Point

26. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเฉพาะด้าน
ซอฟต์แวร์ภาษา
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน
ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร

27. ข้อใดเป็นโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์
Adobe Flash
Outlook Expressr
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop

28. การสร้างงานที่เป็นตารางการทำงานและคำนวณได้ ใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Power Point

29. ข้อใดเกี่ยวกับ “ลีนุกซ์ทะเล”
โปรแกรมภาษา
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมงานกราฟิก
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

30. การสร้างภาพโปสเตอร์เรื่องภาวะโลกร้อนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ข้อใด
Paint
ถูกทุกข้อ
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

31. การสื่อสารด้วยการโทรเลขเป็นการสื่อสารที่ตรงกับข้อใด
สายตัวนำ
คลื่นวิทยุ
รหัสมอร์ส
เครือข่ายโทรทัศน์

32. Server หมายถึงข้อใด
เครื่องให้บริการ
เครื่องรับบริการ
เครือข่ายคอมพิเตอร์
ไมโครคอมพิวเตอร์

33. การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ใช้เอกสารร่วมกัน
ใช้คัดลอกข้อมูล
แก้ไขข้อมูล

34. สายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ดีที่สุด
สายยูทีพี
สายเอสทีพี
สายใยนำแสง
สายโคแอกเซียล

35. ข้อใดใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแลน( Lan)
ระบบภายในโรงเรียน
การเชื่อมโยงระบบธนาคาร
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ศูนย์การค้าทุกสาขาในเครือข่าย

36. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีเครือข่าย Wan
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ระบบภายในโรงเรียน
ระบบธนาคาร
ข้อก.และ ค. ถูก

37. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักงานอัตโนมัติ
ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
ใช้เจาะฐานข้อมูลความลับของผู้อื่น

38. ข้อใดเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแวนโดยเชื่อมโยงเครือข่ายแลนเข้าด้วยกัน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ศาลากลางจังหวัด
อินทราเน็ต

39. สัญญาณโทรทัศน์ใช้การสื่อสารแบบใด
ระบบดิจิตอล
ระบบไร้สาย
ระบบไร้สาย
เซลลูล่าร์

40. การสื่อสารด้วยโทรศัพท์แบบไร้สายเรียกว่า
ดิจิตอล
เซลลูล่าร์
Network
Wan

41. อินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อครอบคลุมไปทั่วโลก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะที่มีเจ้าของ
เครือข่ายขนาดเล็ก
ถูกทั้งข้อ ข และ ค

42. อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาจาประเทศใด
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
อเมริกา
ญี่ปุ่น

43. TCP/IP หมายถึงอะไร
การเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
เลขที่อยู่ของคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

44. www.pkw.ac.th “ .ac ” หมายถึงอะไร
หน่วยงานการศึกษา
ประเทศไทย
เลขเครื่อง
บริษัท

45. Kitti_10@hotmail.com เปรียบเทียบกับไปรษณีย์ธรรมดา หมายถึงข้อใด
บุรุษไปรษณีย์
การจ่าหน้าซอง
เส้นทางจดหมาย
จดหมายลงทะเบียน

46. โปรแกรมที่สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันคือข้อใด
Ws FTP
Outlook
Web Server
earch Engine

47. www.( World Wide Web) หมายถึงข้อใด
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย
ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
การสนทนาบนเครือข่าย
การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

48. เมื่อนักเรียนเปิดใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมบราวเซอร์ ที่นักเรียนใช้ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมใด
Internet Explorer
Nest cap
Opera
Panda

49. โดเมน หมายถึง
การกำหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์
การกำหนดรหัสผ่านอินเตอร์เน็ต
การกำหนดชื่อแทนเลขที่ IP
การกำหนดชื่อเว็ปไซด์

50. ข้อใดคือ ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต
ต้องเคารพกฎเกณฑ์แต่ละองค์กรที่วางไว้
ส่งแฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ส่งจดหมายเป็นลูกโซ่
เล่นเกม

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง