1. เด็กชายปรินทร เกตตะพันธ์ ม. 2/2 : ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 100 เมตร, 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 400 เมตร, ผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตร และผลัดผสม 4x100 เมตร และได้เป็นตัวแทนเยาวชน "ทีมชาติไทย" ในกลุ่มอายุ 13 ปีชาย เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 43rd SEA GROUP SWIMMING CHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

2. เด็กชายกฤษณ์ สันติพิทักษ์ ม.2/2 : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

3. เด็กชายสรวิชญ์ ไชโย ม.1/7 : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ประเภทท่ารำ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"