มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รายการ TRANG VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School