มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
โดย ดร.วัชศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประเภทสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School