นโยบาย สพฐ. 2553
   
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

     
 
 
     
นายณชัย เขมนิพัทธ์
ผู้อำนวยกา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 


 

 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3
(รายละเอียด) new
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 2557 มัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสังคม จำนวน 2 อัตรา
ณ สำนักงานกลุ่มอำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  อาคาร 1 ชั้น 2
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการค่าย 1
ปีการศึกษา 2557 วิชาชีววิทยา ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับจังหวัด
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(รายละเอียด) new (รายละเอียด) new (รายละเอียด) new
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(รายละเอียด) new (รายละเอียด) new (รายละเอียด) new

——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต"
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด) new
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ห้องเรียน MEP 2/8 และ 5/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนทั่วไป ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2 3 5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนฝรั่งเศสจีน ม.5 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(รายละเอียด)
——————————————————————————————————————————
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครู
ณ ห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (รับรางวัลชนะเลิศ)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

ภูเก็ต ธีรพงษ์ มอบรถจักรยานยนต์
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

(ภาพกิจกรรม) new
————————————————————————————————

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————

กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
(ภาพกิจกรรม) new

————————————————————————————————
 
     

 
  หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 1
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 2
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 3
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 4
(รายละเอียด) new
หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 5
(รายละเอียด) new

หน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มัธยมศึกษาปีที่ 6
(รายละเอียด) new
 
 
   
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรฯ 076212075 โทรสาร 076213922