bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/59
 
ตารางเรียน 2/59
 
กิจกรรมชุมนุม
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (ภูเก็ต)
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/59
ปฏิทินวิชาการ
   
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี
รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)
เปิดรับสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org
ตั้งแต่ วันนี้ – 7 มิถุนายน 2560 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ได้เบื้องต้น
ปฏิทินการรับสมัคร 
ระเบียบการรับสมัคร YP16
คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 


เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม IYMC 2017

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
International Youth Mathematics Camp 2017
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภคม 2560 ณ เมืองโบโกว์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1, 4

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1, 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.1 ม.4


เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1/2560

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

SMTE ม.2 SMTE ม.3

SMTE ม.5 SMTE ม.6 MEP ม.2,3,5,6


เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2560

** นักเรียนแนวการเรียนวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ, จีน,ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส) ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน **


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วิทยาศาสตร์)

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้.....

รายละเอียด


Top 100 O-Net


ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนภูเก็ต

นายจีรภัทร พิมานพรหม (ต่อ) TI13
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โหวต 1900 1900 94 กด 13 (เริ่มโหวตวันที่ 2 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560)
และร่วมชมถ่ายทอดสดการแสดงผ่านช่อง NBT ทุกวันเสาร์เวลา 21.30 - 23.30 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 8 เมษายน - วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560


การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ 24 มีนาคม 2560
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
"การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา"
และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2560
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาดูงาน ณ ห้องวรสิทธิ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประชุม สมาคมผู้บริหาร

วันที่ 21 มีนาคม 2560
การประชุม สมาคมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560
การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในระดับประเทศ ประจำปี 2560
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5)

วันที่ 15 มีนาคม 2560
การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5) แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานปัจฉิมนิเทศ ม.3

วันที่ 6 มีนาคม 2560
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รับเสื้อสามารถ

วันที่ 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถ แก่ นายนวพันธ์ วิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ณ หน้เสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922