bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
ประกาศผลการเรียน
 
รายชื่อนักเรียน 2/2560
 
ตารางเรียน 2/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/60
ปฏิทินงานแนะแนว 1/60
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูฯ
ั้นตอนอนุมัติฯ สำหรับผอ.
การใช้งานระบบของครู
หลักเกณฑ์และหลักฐานฯ
ขออนุมัติยืมเงินฯ
ขออนุมัติเบิกเงิน
ส่งใช้เงินยืมราชการฯ
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (จำนวน 100 นาย)
ที่สอบ PRE-TCAS ประจำปีการศึกษา2560 
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ให้พร้อมกันบริเวณ สนามชัย
เวลา 07.00 น. เพื่อกิจกรรมถวายพวงมาลา และให้นับเป็นวันฝึกชด

 


PRE-TCAS ประจำปีการศึกษา2560

การสอบ PRE-TCAS ประจำปีการศึกษา2560

ข้อปฏิบัติ รายชื่อผู้เข้าสอบ

ตารางสอบ เลขที่นั่งสอบ


การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูล


ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2/2560

ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แนวการเรียน SMP แนวการเรียน MEP แนวการเรียน SMTE


แนวการเรียนทั่วไป แนวการเรียนคอมพิวเตอร์ แนวการเรียน EP


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงลปมาณ พ.ศ. 2561
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด


เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร MEP และ  EP 

ระดับ ม.1/4 
ระดับ ม.4/4
ระดับ ม.2/8, 3/8, 5/8 และ 6/8


หลักสูตร SMP และ SMTE

ระดับ ม.1/1 ระดับ ม.1/2 - 1/3 ระดับ ม.2/1 - 2/3

ระดับ ม.4/1 - 4/3 ระดับ ม.5/1 - 5/3


กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

กำหนดการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 9 - 23 ตุลาคม 2560

รายละเอียด


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง  จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2560 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


การเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้กำหนดเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 
มีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านหน้าเว็บ โดยแยกดังนี้
 - ระดับม.ต้น ตั้งแต่วันที 10 ตุลาคม 2560
 - ระดับม.ปลาย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560
2. เวลา 08.30 - 10.10 น. นักเรียนพบครูที่รปึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน (นำตารางเรียนมาด้วย
print out จากหน้าเว็บได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560
3. นำหลักฐานการชำระเงินระดับทรัพย์ฯ และเงินสวัสดิการมายื่นให้ครูที่ปรึกษา


ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพกิจกรรม


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2560
นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ปี 2560 ครั้งที่ 2
ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560

วันที่ 15 กันยายน 2560
การแข่งขันฟุตบอล โครงการฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560
รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและโรงเรียนเมืองถลาง
ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 15 กันยายน 2560
ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด
ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีเกรดเพิ่ม 0.2

วันที่ 15 กันยายน 2560
กลุ่มบริหารงานวิชาการและงานวัดผล
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีเกรดเพิ่ม 0.2 ระดับ ม.ต้น
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส

วันที่ 15 กันยายน 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5ส
ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

วันที่ 13 กันยายน 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่
ศึกษาดูงาน ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต

วันที่ 12 กันยายน 2560
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922