bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 1/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 1/2562
ปฏิทินงานวัดผล 1/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินหน้าที่พลเมือง
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง
หน้าปก คำนำ สารบัญคูู่มื่อหน้าที่พลเมือง
 
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
ตามที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ประกาศซื้อคอมพิวเตอร์
จำนวน 35 เครื่อง โดยวิธี e-bidding โดยกำหนดเสนอราคา
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา


รายละเอียด


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15
The 15th Thailand Olympiad in Informatics
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี


โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
"โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562"
ภายใต้ข้อตกลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิจารณาคัดเลือก
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง เป็น "คุณครูผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2562"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562
(South African International Mathematics Competition :
World Youth Mathematics Inter-Cities Compettition 2019
(SAIMC : WYMIC 2019) จัดขึ้นในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ที่เมือง Durban, South Africa 


ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้
ในรายการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562


เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2562


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร

การเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
หน่วยที่ 1 สนามบาส หน่วยที่ 2 ลานหงส์หยก

แถลงนโยบายพรรค

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์และแถลงนโยบายพรรค
ผู้สมัครลงเลือกตั้งสภานักเรียน ปะจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานธนาคารโรงเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารโรงเรียน
การฝากเงิน และรับของที่ระลึก

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5, 6

วันที่ 9 มิถุนายน 2562
การประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3, 4

วันที่ 8 มิถุนายน 2562
การประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1, 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2562
การประชุมและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย