bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 1/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
     
     

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/61
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด


ตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ตารางสอบวัดระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ (OXFORD ONLINE PLACEMENT TEST)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561

ตารางสอบ


ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดห้องน้ำ
ราคากลางและรายละเอียดงานจ้างทำความสะอาด
ประกาศประกวดราคาห้องน้ำ


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณัฐวะกร มีแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายปุณยธร ทวีศักดิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th The Fifteenth Thailand Astronomy Olympiad (15th TAO)การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

น.ส.สโรชา เสมอภาค
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th Thailand Mathematical Olympiad (15th TMO)ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

แนวการเรียน SMP (ม.2/1) แนวการเรียน SMTE (ม.2,3,5,6) แนวการเรียน EP (ม.2,5)

แนวการเรียน MEP (ม.3,6) แนวการเรียน คอมพิวเตอร์ (ม.5,6) แนวการเรียน ทั่วไป


Top 100 O-Net ม.6

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560


Top 100 O-Net

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

แนะนำผู้สมัครสภานักเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
กิจกรรมแนะนำผู้สมัครสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หน้าเสาธงโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561

เชียร์สนุกได้ ไร้การพนัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ชาวภูเก็ตวิทยาลัยร่วมใจสนับสนุน
โครงการต่อต้านการเล่นพนัน ฟุตบอลโลก
"เชียร์สนุกได้ ไร้การพนัน"

โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดกิจกรรม โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน
ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน
(The project generates sufficient for a family, school and community.
Raise awareness against corruptio)
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการ 3 ประสานร่วมใจ สร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด
"โครงการ 3 ประสานร่วมใจ สร้างวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา"
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net Top 100

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลสอบ O-Net 100 เต็ม วิชาคณิตศาสตร์
ในระดับ ม.3 และ ม.6 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย (สาย1) ประจำปี 2560 ต่อหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922