bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 1/2560
 
ตารางเรียน 1/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
 
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/60
ปฏิทินงานแนะแนว 1/60
ปฏิทินวิชาการ
   
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสร้างครูฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต" ปีการศึกษา 2560
รายชื่อ


ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี
รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562) เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)
รายชื่อ


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในสัปดาห์วันอานันทมหิดลประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนได้รับ รางวัลชมเชยได้แก่
นายธีร์ธวัช พรหมทอง
นางสาวหงษ์. เฮ้ามณี
เข้ารอบ 32 ทีม ได้แก่
นางสาวธัญชนก ทาแกง
นางสาววิภาดา แก่นหิน
หมายเหตุ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 500 ทีม จาก 300 โรงเรียนทั่วประเทศ


ภาพกิจกรรม


เจ้าหน้าที่เทคนิค (ประจำสำนักงาน MEP/EP)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ประจำสำนักงาน MEP/EP) 1 ตำแหน่ง
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2560
ในวัน เวลาราชการ
รายละเอียด


สรุปผลการศึกษาต่อ ชั้นม. 3/2559

สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูล


รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 57

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561 - 2562) สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รายชื่อ


กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ 

สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม


ห้องเรียนพอเพียง

รับสมัครประกวด "ห้องเรียนพอเพียง"


การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

นายภูรินทร์ นาคพรรพ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
The 14th Thailand Mathematical Olympiad ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560


Conserve Today. Live Tomorrow

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ
หัวข้อ "Conserve Today. Live Tomorrow" ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เงินสดมูลค่า 100,000 บาท และการสนับสนุนชุดหลอดไฟ LED
จอ LED มูลค่า 150,000 บาท สำหรับโรงเรียน
โดยมี นายอรรถพล ฉัตถการ และนายธีรพงษ์ นุ่นสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขัน และครูจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครูที่ปรึกษา
ณ ศูนย์ แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 4

วันที่ 18 มิถุนายน 2560
ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รุ่นที่ 4
วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560
ณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กิจกรรมวันไหว้ครู 60

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เลือกตั้งสภานักเรียน 60

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ชมเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP

ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560
ณ บ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา จังหวัดพังงา

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922