bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
   
ระบบการลงทะเบียนสมัคร PKW
ปฏิทินรับนักเรียน ปี 60
ขั้นตอนสมัครโครงการพิเศษฯ
ขั้นตอนสมัครรอบทั่วไป
คุณสมบัติโครงการฯ ม.1
คุณสมบัติโครงการฯ ม.4
คุณสมบัติรอบทั่วไป ม.1
คุณสมบัติรอบทั่วไป ม.4
คุณสมบัติเงื่อนไขพิเศษ ม.1,4
 
 
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/59
 
ตารางเรียน 2/59
 
กิจกรรมชุมนุม
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (ภูเก็ต)
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/59
ปฏิทินวิชาการ
   
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ขอความร่วมมือ

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่นำรถเข้ามาในโรงเรียน
วันที่ 1 เมษายาน 2560 (วันสอบเข้าเรียนของนักเรียน ม.1)
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ และมีการปรับสนามฟุตบอล
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


บัญชีรายชื่อสำรอง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรอง
เป็นตัวจริงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 4)
รายชื่อ


ระบบลงทะเบียนสมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป

ระบบลงทะเบียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนทั่วไป
คลิกเลือกลิงค์ด้านล่างหรือเมนูงานรับนักเรียนด้านซ้ายมือ

ลงทะเบียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 ลงทะเบียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4


ตัวอย่างใบสมัคร

ตัวอย่างใบสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนทั่วไป


ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนภูเก็ต

นายจีรภัทร พิมานพรหม (ต่อ) TI13
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7
เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

โหวต 1900 1900 94 กด 13 (เริ่มโหวตวันที่ 2 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2560)
และร่วมชมถ่ายทอดสดการแสดงผ่านช่อง NBT ทุกวันเสาร์เวลา 21.30 - 23.30 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 8 เมษายน - วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560


นายนวพันธ์ วิศาล ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

นายนวพันธ์ วิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ณ ประเทศสหรัฐอมเริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, ฟินแลนด์, สวีเดน หรือญี่ปุ่น
ในสาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย วิศวกรรมดนตรี/เทคโนโลยีดนตรี


การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การมอบตัวนักเรียนและเข้าค่ายรู้จักตน รู้จักคน รู้จักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
รายละเอียด


มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมูลนิธิฯ ใบสมัคร


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

งานปัจฉิมนิเทศ ม.3

วันที่ 6 มีนาคม 2560
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รับเสื้อสามารถ

วันที่ 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถ แก่ นายนวพันธ์ วิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ณ หน้เสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานปัจฉิมนิเทศ ม.6

วันที่ 3 มีนาคม 2560
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
รุ่นชฎานฤบดินทร์ 119
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

MOU : The State of Queensland, Australia

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
The Memorandum Of Understanding
Phuketwittayalai School, Thailand
and The State of Queensland, Australia
February 27th ,2017 (ณ ห้องวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาดูงาน งานสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องวรสิทธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้น ม.1-3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น 0.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ณ หน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922