bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 2/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง ม.ต้น
เกณฑ์ประเมินวิชาหน้าที ่ม.ต้น
 
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย
เกณฑ์ประเมินวิชาหน้าที่ ม.ปลาย
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ผลการทดสอบ Gifted Program : SMP (รายบุคคล)

ผลการทดสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program : SMP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดูคะแนนรายบุคคล


ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศผลโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Profram : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบ


ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแนวการเรียน

ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดแนวการเรียน
ตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามลิงก์ด้านล่าง

แบบสำรวจความคิดเห็น


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา
ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอัตราทดแทนที่ว่างอยู่

รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 20 ธันวาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
มอบเกียรติแก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

วันที่ 17 ธันวาคม 2562
คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Family Run M.2-2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2562
เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดกิจกรรม Family Run M.2-2562
ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต

ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ค่ายแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รุ่นที่ 6
ณ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้กับ
นายวีรเชษฐ์ กันทิสา ที่ได้รับ
“รางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561”
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ฟุตซอลประเพณี ม.ต้น

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันฟุตซอลประเพณี ม.ต้น
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย