DLIT
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
ระบบ TCAS'62
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียน 1/2563
ตารางเรียน 2/63
วิชาเลือกเพิ่มเติม (AES)
กิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/63
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 1
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 2
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
MIS for Teacher
ระบบเลขที่หนังสือออก
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget help)
Clould Drive
PKW mail (G-mail)
PKW mail (Office365)
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
ระดับ ม.ปลาย (ม.4 - 6)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
รองฯรุ่งนภา  แซ่ส้อ
ครูจินดา  ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัย  ชลธาร
ครูมลฤดี  แพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์  เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ  จันทร์แจ่ม
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
สพฐ.
สพม.14
กสพท.
งานรับนักศึกษามอ.
เด็กดี
TRUE ปลูกปัญญา

 
 
 
ข่าวทั้งหมด
 
มอบเสื้อสามารถให้กับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวนิวาริน วิโนทัย ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)
ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

นางสาวบงกชมาศ ตันกุล ม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

เด็กชายปรินทร เกตตะพันธ์ ชนะเลิศ 5 เหรียญทอง และรองชนะเลิศ 1 เหรียญเงิน
เด็กชายธนัท เรืองศรี ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง และรองชนะเลิศ 4 เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัชชนา อ๋องสกุล รองชนะเลิศ 2 เหรียญเงินและ 4 เหรียญทองแดง
นายณภัทร อ๋องสกุล ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองเเดง
เด็กชายธนธัส เเข่งขัน ชนะเลิศ 4 เหรียญทอง รองชนะเลิศ 1 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองเเดง

ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดภูเก็ต 
ตารางสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
-----------------------------------------------------------------
ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบาย
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด


 
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
มารับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ ได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 ในวันเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Englisg Program

วันที่ 4 มีนาคม 2564
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Englisg Program
จำนวน 8 ทุน (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 170,000 บาท)
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2564
คณะผู้บริหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

PKW Pre-test ประจำปี 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา ในกิจกรรมการสอบ PKW Pre-test ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
วงดนตรี Crown และ วง Chada โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองชาวภูเก็ต : หรอย ริม เล
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (สะพานหิน) จังหวัดภูเก็ต

Gifted Program : SMP

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมการรับเกียรติบัตร ประชุมผู้ปกครอง และรายงานตัว ของนักเรียนที่สอบผ่าน
โครงการทดสอบความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program : SMP)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต

   
   
 
 
     
73/3 ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School