bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2562
 
ตารางเรียน 2/62
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปฯ ครั้งที่ 69 (นครศรีฯ)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2/2562
ปฏิทินงานวัดผล 2/62
ปฏิทินวิชาการ
กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
 
 
 
 
รู้จักสะเต็ม
STEM คืออะไร? (clip)
สเลอปี้ (Slurpee)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
QR Student Card PKW
Student Register System
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำเบิก (Budget)
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
ระดับ ม.ต้น (ม.1 - 3)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง ม.ต้น
เกณฑ์ประเมินวิชาหน้าที ่ม.ต้น
 
หน้าปก คำนำ สารบัญ
พระบรมราโชวาทในหลวง ร.10
เนื้อหาคู่มือหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย
เกณฑ์ประเมินวิชาหน้าที่ ม.ปลาย
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯรุ่งนภาแซ่ส้อ
รองฯเนตรชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2562

ระดับ ม.1 - ม.3 ระดับ ม.4 - ม.6


โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program : SMP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วครา
ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอัตราทดแทนที่ว่างอยู่

รายละเอียด


สมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม. 1 - 3
เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่
โดย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2562
สอบวันที่ 12 มกราคม 2562
หมายเหตุ : ปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการอัพโหลดข้อมูล

สมัครทีได้ ลิงค์ หรือ QR Code ด้านล่าง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

โครงการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการตัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
นำโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ
นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการ และคณะครูทีมงานวิชาการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562


Oxford Online Placement Test

ประกาศจากงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
กำหนดจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562
ณ สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
(โดยเวลาสอบและห้องสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
นักเรียนผู้เข้าสอบมีดังนี้ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
1) นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted, SMTE, EP และ ICE ทุกคน ทุกระดับชั้น
2) นักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 (ห้องเรียนทั่วไป) ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่ได้รับการคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่อผู้เข้าสอบ (ตามประกาศดังแนบ)
นักเรียน ม.1 - ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ สามารถติดต่อขอสมัครสอบได้ที่
คุณครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีค่าสมัครสอบ 125 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562รายชื่อระดับชั้น ม. 2 รายชื่อระดับชั้น ม. 5


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

ประเภทวิชา ญี่ปุ่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชา ญี่ปุ่น
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผลการเรียนดี ระดับ ม.ปลาย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีผลการเรียนดี 3.50 ขึ้นไป
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันธารน้ำใจ ให้ลูก ภ.ว.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
"วันธารน้ำใจ ให้ลูก ภ.ว." ประจำปี 2562
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ผลการเรียนดี ระดับ ม.ต้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่มีผลการเรียนดี 3.75 ขึ้นไป
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ติดตามโครงการ "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต"
ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ งานโยธวาทิตและงานเอวี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผู้ช่วยเหลืองานโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์ งานโยธวาทิตและงานเอวี
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922
 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย