bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
มองตนเองผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
  ระบบ TCAS'62
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
รายชื่อนักเรียน 1/2561
 
ตารางเรียน 2/61
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
   
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ตรัง)
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 (ภูเก็ต)
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/61
ปฏิทินวิชาการ
เจตจำนงสุจริต
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนฯ (แบบเก่า)
ระบบจัดทำแผน (Budget)
คู่มือการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
  สำนักงาน ก.ค.ศ.
Logbook Teacher
ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โปรแกรม LTeacher
คู่มือโปรแกรม LTeacher
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
PowerPoint LTeacher
หลักเกณฑ์ ว21/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ
คู่มือการประเมินฯ ว21/2560
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนฯ
 
 
 
รองฯเนตชนกทัศนกมล
ครูอุไรวรรณสมัยสงค์
ครูจินดา ไชยสวัสดิ์
ครูชนะภัยชลธาร
ครูเยาวดีหงษ์ทอง
ครูมานิตร์ เดชากุล
ครูมลฤดีแพทย์ปฐม
ครูพัสตราภรณ์ เศรษฐวัฒน์
ครูอรพรรณ จันทร์แจ่ม
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
สพม.ภูเก็ต
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

เรียน ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ด้วยทาง ศฝ.นศท.มทบ.41 ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
เริ่มลทะเบียนเวลา 08.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จึงเรียนเชิญผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ การแต่งกายสุภาพ (ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น)
สำหรับนักเรียนไม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศให้เรียนตามปกติ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด


วัสดุครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (smart room)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศเชิญชวน ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท
กำหนดรับและยื่นข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ และกำหนดเปิดซอง วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

รายละเอียด รายละเอียดอุปกรณ์


เด็กดี ศรี ภว.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม

ด.ช.พีรยธ ไชยติน ชั้น ม.3/12 และ ด.ช.อานีส ยุคุณธร ชั้น ม.2/9

เก็บกระเป๋าสะพายส่งมอบคืนเจ้าของ ที่สภ.วิชิต ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561รับสมัคร ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่ 8-22 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


รับสมัครพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ

รายละเอียด


เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2561

เงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2561

SMP ม.1/1 SMP ม.2/1 SMTE ม.1/2, ม.1/3
SMTE ม.2/2, ม.2/3 SMTE ม.4/1 - 4/3 SMTE ม.5/1 - 5/3

MEP ม.3/8, ม.6/8 EP ม.1/4 EP ม.2/4
EP ม.4/4 EP ม.5/4  


เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 2/2560


โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

TOR และราคากลาง ประกาศราคาจ้าง เอกสารประกอบ e-bidding


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 580,000.00 บาท

รายละเอียด


   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว21
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สุขสกาววันเกษียณ

"ฟ้าขาวแพรวพราว สุขสกาววันเกษียณ"
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติววิชาการ ออนทัวร์ กัมบัตเตะ

วันที่ 26 กันยายน 2561
ติววิชาการ ออนทัวร์ กัมบัตเตะ (GANBATTE) By เส้งโห ภูเก็ต
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 25 กันยายน 2561
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การแข่งขันกีฬากระชับมิตร

วันที่ 21 กันยายน 2561
การแข่งขันกีฬากระชับมิตร คณะศิษย์เก่าและคณะครู
ณ สนามกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ไม่มีวันลา

วันที่ 19 กันยายน 2561
มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่ไม่มีวันลา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922