bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน 1/2560
 
ตารางเรียน 1/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
     
 
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 1/60
ปฏิทินงานแนะแนว 1/60
ปฏิทินวิชาการ
เกณฑ์รางวัล OBECQA
   
   
 
 
 
 
สำนักพัฒนาครูฯ
ั้นตอนอนุมัติฯ สำหรับผอ.
การใช้งานระบบของครู
หลักเกณฑ์และหลักฐานฯ
ขออนุมัติยืมเงินฯ
ขออนุมัติเบิกเงิน
ส่งใช้เงินยืมราชการฯ
 
 
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
ASEAN Student Science Project Competition

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยเข้าร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประอาเซียน ครั้งที่ 3
The 3rd ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2017)
ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองห้า จ.ปทุมธานี (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ)
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2

รายละเอียด


โครงการเอเอฟเอส ระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 2 สัปดาห์ เดือนธันวาคม ประเทศญี่ปุ่น ทุนโตเกียว
ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 10 ทุน
หากมีนักเรียนคนใดสนใจ สามารถสมัครได้ด้วยวิธีดังนี้

ระเบียบการทุนโตเกียว

1. เข้าเวป Short Programs
2. กรอกใบสมัคร
3. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่าน Bill Payment เท่านั้น
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระมาที่อีเมล์ nunthanporn.f@afs.org หรือ noppol.o@afs.org
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรอบสอบ
6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ที่สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

****** ปฏิทิน ทุนโตเกียว ******

** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบ 100 คน **


โครงการ AFS ประเทศจีน และ กลุ่มประเทศ Diversity

โครงการ AFS ประเทศจีน (หอพัก) และ กลุ่มประเทศ Diversity
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ afsthailand.org


โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต
ประเทศแคนาดา ประจำปี 2560 

รายละเอียด


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในสัปดาห์วันอานันทมหิดลประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยในการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนได้รับ รางวัลชมเชยได้แก่
นายธีร์ธวัช พรหมทอง
นางสาวหงษ์. เฮ้ามณี
เข้ารอบ 32 ทีม ได้แก่
นางสาวธัญชนก ทาแกง
นางสาววิภาดา แก่นหิน
หมายเหตุ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 500 ทีม จาก 300 โรงเรียนทั่วประเทศ


ภาพกิจกรรม


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.2
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2560
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 (ร้องเพลง+เล่านิทานภาษาจีน)
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

Southern EP/MEP Open House 2017

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2017
ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
ศึกษาดูงาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922