bootstrap menu by Css3Menu.com


TIME
:
       
       
   
 
DLIT
 
ห้องเรียน DLIT
 
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 1/60
 
ตารางเรียน 1/60
 
กิจกรรมชุมนุม
 
นักศึกษาวิชาทหาร
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์
     
     
     
 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 (ภูเก็ต)
รัฐบาลเพื่อประชาชน (Infographics)
หลักสูตร ม.ต้น
หลักสูตร ม.ปลาย
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภ.ว.
ปฏิทินงานวัดผล 2/59
ปฏิทินวิชาการ
   
   
 
 
 
 
ICT Concept
ระบบประเมินบุคลากร
ระบบรายงานผลการแข่งขัน (ภว.)
ระบบเลขที่คำสั่ง (ภว.)
ระบบเลขที่หนังสือออก (ภว.)
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน
Cloud Drive
PKW web mail (G-mail)
PKW web mail (office365)
 
 
 
 
ครูนิตยา ชูศรี
ครูสุจนีย์ ตันประดิษฐ์
ครูเอกชัยไชยสุวรรณ์
ครูจิราภรณ์ศักดิ์แก้ว
 
 
 
 
English Program (EP)
AFS Intercultural...
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.14
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
ข่าวทั้งหมด
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

นายภูรินทร์ นาคพรรพ์
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
The 14th Thailand Mathematical Olympiad ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560


Conserve Today. Live Tomorrow

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ
หัวข้อ "Conserve Today. Live Tomorrow" ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เงินสดมูลค่า 100,000 บาท และการสนับสนุนชุดหลอดไฟ LED
จอ LED มูลค่า 150,000 บาท สำหรับโรงเรียน
โดยมี นายอรรถพล ฉัตถการ และนายธีรพงษ์ นุ่นสุวรรณ เข้าร่วมการแข่งขัน และครูจตุรวิทย์ มิตรวงศ์ ครูที่ปรึกษา
ณ ศูนย์ แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


นักศึกษาวิชาทหาร

นศท.ชั้นปีที่ 2, 3 ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ครูแต่ละชั้นปี ภายในวันที่ 25 พ.ค.60
วันที่ 26 พ.ค. 60 ชั้นปีที่ 2,3 ยื่นหลักฐานและรายงานตัว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต เวลา 08.00 น. ด้วยตนเอง
วันที่ 29 พ.ค. 60 ผู้สมัครเรียนชั้นปีที่ 1 (ม.4) ทดสอบฯ ณ สนามกีฬาสะพานหิน เวลา 07.30 น. 
นักเรียนอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนู นักศึกษาวิชทหาร ด้านซ้าย


โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี
รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)
เปิดรับสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org
ตั้งแต่ วันนี้ – 7 มิถุนายน 2560 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ได้เบื้องต้น
ปฏิทินการรับสมัคร 
ระเบียบการรับสมัคร YP16
คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 


เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม IYMC 2017

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
International Youth Mathematics Camp 2017
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภคม 2560 ณ เมืองโบโกว์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


Top 100 O-Net


   
   
   
 
 
     
 
กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

วันที่ 24 มีนาคม 2560
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
"การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา"
และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2560
ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2560
คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาดูงาน ณ ห้องวรสิทธิ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประชุม สมาคมผู้บริหาร

วันที่ 21 มีนาคม 2560
การประชุม สมาคมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560
การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
ในการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในระดับประเทศ ประจำปี 2560
ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5)

วันที่ 15 มีนาคม 2560
การประเมินผลขั้นปฏิบัติ (การตรวจขั้นที่ 5) แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

งานปัจฉิมนิเทศ ม.3

วันที่ 6 มีนาคม 2560
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รับเสื้อสามารถ

วันที่ 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถ แก่ นายนวพันธ์ วิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - โท - เอก
ณ หน้เสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

   
   
 
 
     
     
         
         

ติดต่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (Contact)


73/3 ถนนเทพกระษัตรี 
ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
         
Tel. 076212075

Fax. 076213922