::: งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย :::
         

รายชื่อผู้สมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1/2560 (ชั่วคราว) ชาย หญิง
หลักฐานการสมัคร / สัดส่วน / เกณฑ์การทดสอบร่างกาย (ชั้นปีที่ 1/2560)
รายชื่อ นศท.ชั้นปีที่ 2/2560 ชาย หญิง
รายชื่อ นศท.ชั้นปีที่ 3/2560 ชาย หญิง
รายชื่อชั้นปีที่ 2, 3 ไม่ผ่าน
หลักฐานการรายงานตัวชั้นปีที่ 2, 3
กำหนดการรายงานตัวและสมัคร
- วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียนผู้สมัคร (ม.4) ทางเว็บไซต์
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กรอกเอกสาร รด.1 (ม.4) หอประชุมหลวงพ่อเพราฯ คาบที่ 9
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ชั้นปีที่ 2 กรอกเอกสาร รด.2 หอประชุมหลวงพ่อเพราฯ คาบที่ 9
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ชั้นปีที่ 3 กรอกเอกสาร รด.2 หอประชุมหลวงพ่อเพราฯ คาบที่ 8
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ส่งเอกสารการสมัคร ห้อง 222 (ม.4)
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ชั้นปีที่ 2,3 ยื่นหลักฐานและรายงานตัว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต เวลา 08.00 น.
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผู้สมัครเรียนชั้นปีที่ 1 (ม.4) ทดสอบฯ สนามกีฬาสะพานหิน เวลา 07.30 น.