::: งานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 :::

 

 


รายชื่อ นศท.ปีที่ 1
หลักฐานการรายงานตัว ปี 2, ปี 3
รายชื่อ นศท.ปีที่ 2
หลักฐานการสมัครเรียนปี 1
รายชื่อ นศท.ปีที่ 3
ุณลักษณะและคุณสมับิตผู้สมัคร ชั้นปีที่ 1
รายชื่อ นศท.ซ้ำชั้น ปี 1 ปี 2 ปี 3
ตารางคะแนนการทดสอบร่างกาย ชั้นปีที่ 1
รายชื่อ นศท.รอรับสิทธิ ปี 2    
       
       
ขั้นตอนการสั่งเครื่องแบบนศท.    
สั่งเครื่องแบบนศท.