เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
เนื้อหา:

นักเรียนสามารถ download ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ที่เมนูด้านบนสุด

เมนู งานงบประมาณ => ใบแจ้งเงินระดมทรัพย์ => ภาคเรียนที่ 1/2560

** นักเรียนแนวการเรียนวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ, จีน,ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส) ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน **

  โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2017 12:05:32
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School