เรื่อง: เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม IYMC 2017
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560
International Youth Mathematics Camp 2017
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 พฤษภคม 2560 ณ เมืองโบโกว์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2017 12:01:04
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School