เรื่อง: โครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57
เนื้อหา:

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี
รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562)
เปิดรับสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org
ตั้งแต่ วันนี้ – 7 มิถุนายน 2560 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้ได้เบื้องต้น
ปฏิทินการรับสมัคร 
ระเบียบการรับสมัคร YP16
คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 

  โพสต์เมื่อ: Thu/Apr/2017 09:24:22
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School