เรื่อง: การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2560
เนื้อหา:

การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2560
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนสามารถดำเนินการจัดตั้งชุมนุม 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นนักเรียนที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชุมนุมให้ Download เอกสารเพื่อจัดตั้งชุมนุมได้ที่

Menu (แทบด้านบน)
งานวิชาการ ==>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ==> บันทึกข้อความการขอจัดตั้งชุมนุมของนักเรียน

  โพสต์เมื่อ: Fri/May/2017 11:28:02
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School