เรื่อง: เงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 2/2560
เนื้อหา:

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร MEP และ  EP 

ระดับ ม.1/4 
ระดับ ม.4/4
ระดับ ม.2/8, 3/8, 5/8 และ 6/8


หลักสูตร SMP และ SMTE

ระดับ ม.1/1 ระดับ ม.1/2 - 1/3 ระดับ ม.2/1 - 2/3

ระดับ ม.4/1 - 4/3 ระดับ ม.5/1 - 5/3

  โพสต์เมื่อ: Fri/Oct/2017 11:38:42
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School