เรื่อง: ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา
เนื้อหา:

ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2561
โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
เข้าสู่ระบบ==>กรอกข้อมูล ==> คลิก Submit ==>
ปริ้นใบสมัคร (กดปุ่ม Ctrl + p) ==>เซ็นเอกสาร ==> ส่งครูที่ปรึกษา


 สมัครโควตา

  โพสต์เมื่อ: Sun/Jan/2018 13:20:18
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School