เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก 3/2560
และการแข่งขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ด.ช.ปุญยธร ทวีศักดิ์
  ด.ช.ณัฐวะกร มีแสง
  ด.ญ.เบญญาภา พลายด้วง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  น.ส.ธีร์วรา บุญสนิท

  โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2018 12:10:43
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School