เรื่อง: Top 100 O-Net ม.6
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

  โพสต์เมื่อ: Sun/Apr/2018 08:56:28
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School