เรื่อง: ผลการคัดเลือกผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านค่ายฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

  น.ส.สโรชา เสมอภาค

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

  นายธนวัฒน์ ผลเกิด

  โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2018 14:45:41
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School