เรื่อง: ทุน พสวท.
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ด.ญ.บุษบงกช เอี๋ยวสกุล
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561


  โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2018 15:02:45
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School