เรื่อง: การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

น.ส.สโรชา เสมอภาค
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th Thailand Mathematical Olympiad (15th TMO)


  โพสต์เมื่อ: Sat/May/2018 16:16:22
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School