เรื่อง: การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561
เนื้อหา:

การขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนสามารถดำเนินการจัดตั้งชุมนุม
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

บันทึกข้อความการขอจัดตั้งชุมนุมในปีการศึกษา 2561

  โพสต์เมื่อ: Thu/May/2018 10:52:54
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School