เรื่อง: การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นายณัฐวะกร มีแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นายปุณยธร ทวีศักดิ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ


การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
The 15th The Fifteenth Thailand Astronomy Olympiad (15th TAO)


  โพสต์เมื่อ: Fri/May/2018 10:45:21
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School