เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด
เนื้อหา:

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดห้องน้ำ
ราคากลางและรายละเอียดงานจ้างทำความสะอาด
ประกาศประกวดราคาห้องน้ำ

  โพสต์เมื่อ: Tue/May/2018 11:21:25
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School