เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เนื้อหา:

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 กรกฎาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด

  โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2018 14:57:22
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School