เรื่อง: ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้
ในรายการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

  โพสต์เมื่อ: Fri/May/2019 16:11:55
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School