เรื่อง: คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562
(South African International Mathematics Competition :
World Youth Mathematics Inter-Cities Compettition 2019
(SAIMC : WYMIC 2019) จัดขึ้นในวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ที่เมือง Durban, South Africa 

  โพสต์เมื่อ: Fri/May/2019 16:13:22
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School