เรื่อง: โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
"โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2562"
ภายใต้ข้อตกลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพิจารณาคัดเลือก
ครูวีรภัทร์ โปณะทอง เป็น "คุณครูผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2562"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2019 13:51:48
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School