เรื่อง: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15
เนื้อหา:

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนวัฒน์ ผลเกิด ชั้น ม.6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 15
The 15th Thailand Olympiad in Informatics
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

  โพสต์เมื่อ: Thu/Jun/2019 13:52:24
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School