เรื่อง: เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื้อหา:

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบันทึกข้อความ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่

  โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2019 14:19:07
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School