เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (แก้ไข)
เนื้อหา:

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 9 รายการ (14 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะครุภัณฑ์

  โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2019 16:14:19
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School