เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอส
เนื้อหา:

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ. 2563 - 2564)
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

รายชื่อ

  โพสต์เมื่อ: Thu/Jul/2019 08:39:59
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School