เรื่อง: งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE
เนื้อหา:

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการครู จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน แบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย
Northwest University) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
โดยมีกำหนดการเดินทางในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน (ช่วงปิดภาคเรียน)
รายละเอียดดังแนบ ขอให้คุณครูศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
ส่งใบสมัครที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป
กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เอกสารการรับสมัคร

  โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2019 08:04:23
 
   
   
   
 
 
     
     
         
         
 
         
 
© Computer Dept. All rights reserved 2014 Phuketwittayalai School