เรื่อง: การเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม

การเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม ยังใช้การเรียนแบบแบ่งตอน ก และ ตอน ข เหมือนเดิม
จนกว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน
เขตการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14...ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือมีหนังสือสั่งการแนว
ปฏิบัติจากต้นสังกัด โรงเรียนจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


คลิกดาว์นโหลดไฟล์แนบ
--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2020 14:56:24
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School