เรื่อง: สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ. คณิตศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ปลาย
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2020 11:38:48
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School