หน้าแรก

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


คำร้อง-ทำนอง : อ.สนอง ญังธนิศรา
เรียบเรียงเสียงประสาน : อ.ประพันธ์ ทิมเทศ

เรา เหล่าภูเก็ตวิทยาลัย
ล้วนร่วมใจสมานสมัครรักษาภราดร
อุตส่าห์ฝึกฝนศึกษาวิชาคุณูปกรณ์
ตั้งมโนคารวะสังวรมั่น ในธรรมวินัย

กำลังกาย เราฝึกหัดเต็มอัตรา มิละเว้น
เราไม่หน่ายเรียน เรามิละเล่น
เราไม่หน่ายเรียน เรามิละเล่น
บ่มบำเพ็ญเป็นไทย

ต่างเตรียมกันอยู่พร้อมเพรียง
รักษ์ชื่อเสียงคณะเราไว้
มิย่นมิย่อ มิท้อให้ใคร
มิย่นมิย่อ มิท้อให้ใคร

เทิดเกียรติภูเก็ตวิทยาลัย
ให้สถาพร ภิญโญ