โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

คติพจน์ประจำโรงเรียน

อตฺตานัง ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน

ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีนายวชิรวิทย์ สิงหการ ม.4/9
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
และได้แข่งขันต่อในรายการ "กระบี่เกมส์“

ประเภทกีฬาเทนนิส
การแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
รอบคัดเลือกเขตการศึกษาที่ 8


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว SMP


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือนตามวุฒิ (วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท)

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ


ทดสอบเตรียมความพร้อม PKW PRE-TEST 2024

 

รายชื่อผู้เข้าทดสอบ
ตัวอย่างบัตรประจำตัวสอบ
ปริ้นบัตรประจำตัวสอบ
 
 

เกียรติบัตรเรียนดี ภาคเรียนที่ี 1/2566

นักเรียนสามารถ download เกียรติบัตรเรียนดี
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ได้ที่เมนู ข่าวลูกฟ้า-ขาว ด้านขวามือ (ในหน้าเว็บไซต์)

เกียรติบัตรเรียนดี


นาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวศิรญาณ์ ภู่วรณ์ ม.4/4
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง

รายการรางวัลนาทวีเมืองมีเสน่ห์ ครั้งที่ 1
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา


ภาพกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับ เด็กหญิงศิรดา อินดี การแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ    

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับ เด็กหญิงศิรดา อินดี ม.2/1 ที่ได้เป็นตัวเทนประเทศไทย เข้าร่วมการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ รางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล
วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) ครั้งที่ 13 ประเทศอินโดนีเซีย จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2566
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน CEFR    

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
โครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความสามารถและศักยภาพ ของนักเรียน ตามกรอบ Common European Farmwork of Reference for Languages (CEFR) ที่มีมาตรฐานสากล ในการวัดระดับความเชี่ยวชาญทางการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน ม.4/1- ม.4/14 จำนวนทั้งสิ้น 497 คน ในรูปแบบการสอบออนไลน์ โดยใช้ชุดทดสอบของบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 และห้องไร้พรมแดน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รอบรั้วฟ้า-ขาว

แผนที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อหน่วยงาน (Contact)

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School