คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กิจกรรมร่วมทำแม่พิมพ์เทียน ๑๒ นักษัตร

เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School