ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

มหกรรมหนังสือ Larva Bookfair 2022 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ที่ได้มาเปิดบูธขายหนังสือ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565

ณ ลานหงษ์หยกอนุสรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School