คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School