คณะผู้บริหารมอบเสื้อสามารถ ช่อดอกไม้ และโล่รางวัลแสดงความยินดีให้กับ

นักเรียน ดีเด่นด้านโอลิมปิก สาขาดาราศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สาขาดาราศาสตร์โอลิมปิก สาขาวิชาโลกและอวกาศโอลิมปิก
สาขาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ณ หน้าเสาธง อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School