ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตตร์ นานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School