ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กิจกรรมบูรณาการวันอาเซียนและกิจกรรมตามรอยพ่อหลวง ร.9 สู่วิถีพิเพียง

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ณ ลานสมาคมฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School