นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการ

มอบรางวัล และแสดงความยินดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่เข้าแข่งขัน E-Sports ROV

ระดับมัธยมศึกษา ทีมหงุดหงิดอยากได้เงินรางวัล 100k รางวัลชนะเลิศ
ทีม AURORA PRINCESS รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายการ AIS 5G eSports S Series 2022 : Phuket

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School