พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี 2565

ค่าย 1 สาขาชีววิทยา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-16 ตุลาคม 2565

ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School