ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วย นางเนตรชนก ทัศนกมล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมต้อนรับ Mr.Li Wenhong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ที่ได้มาเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประชุมเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อเนื่อง

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School