โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจัดกิจกรรม "จิบกาแฟ แลดนตรี"

เพื่อสมทบทุนพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากลของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School