การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน Southern EMIP 2022

ณณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School